Witamy w systemie internetowej rekrutacji na studia I stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Rekrutacja online trwa do 25 września 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacyjną oraz dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Aby zapisać się na studia należy wykonać następujące czynności:

 • zapoznać się z Regulaminem studiów I stopnia WSB,
 • zapoznać się z Regulaminem płatności za studia I stopnia w roku akad. 2019/2020,
 • wypełnić formularz rekrutacyjny (przycisk: Zapisz się na studia),
 • dostarczyć do Działu Organizacji Studiów WSB komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2019 r.

Dokumenty, które należy dostarczyć do Działu Organizacji Studiów (dziekanatu):

 • Wydrukowane i podpisane podanie na studia I stopnia,
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • Dowód osobisty do wglądu,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy,
 • 3 koperty C6 (małe) ze znaczkami oraz adresem zwrotnym kandydata,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w wysokości 80 zł) na
  rachunek:
  mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
  97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
  z dopiskiem WPISOWE
Zapisz się na studia