Cudzoziemcy proszeni są o kontakt z dziekanatem WSB: tel. 95 733 66 60, e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

Witamy w systemie internetowej rekrutacji na studia I oraz II stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

W terminie od 09.05.2024 r. do 27.09.2024 r. prowadzona jest rekrutacja online na studia I oraz II stopnia 2024/2025 rozpoczynające się 28.09.2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacyjną oraz dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

1. Aby zapisać się na studia I stopnia należy wykonać następujące czynności:

 • zapoznać się z Regulaminem studiów I stopnia WSB,
 • zapoznać się z Regulaminem płatności za studia I stopnia w roku akad. 2024/2025,
 • wypełnić formularz rekrutacyjny (przycisk: Zapisz się na studia),
 • dostarczyć do Działu Organizacji Studiów WSB komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia złożenia podania on-line.

Dokumenty, które należy dostarczyć do Działu Organizacji Studiów (dziekanatu):

 • Wydrukowane i podpisane podanie na studia I stopnia,
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • Dowód osobisty do wglądu,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy,
 • 3 koperty C6 (małe) ze znaczkami oraz adresem zwrotnym kandydata,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w wysokości 85,00 zł) na rachunek:
 • mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
  97 1140 1443 0000 2481 0500 1001 z dopiskiem WPISOWE

2. Aby zapisać się na studia II stopnia należy wykonać następujące czynności:

 • zapoznać się z Regulaminem studiów II stopnia WSB,
 • zapoznać się z Regulaminem płatności za studia II stopnia w roku akad. 2024/2025,
 • wypełnić formularz rekrutacyjny (przycisk: Zapisz się na studia),
 • dostarczyć do Działu Organizacji Studiów WSB komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia złożenia podania on-line.

Dokumenty, które należy dostarczyć do Działu Organizacji Studiów (dziekanatu):

 • Wydrukowane i podpisane podanie na studia II stopnia,
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu),
 • Dowód osobisty do wglądu,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy,
 • 3 koperty C6 (małe) ze znaczkami oraz adresem zwrotnym kandydata,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w wysokości 85,00 zł) na rachunek:
 • mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
  97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
  z dopiskiem WPISOWE

Zapisz się na studia